NEI – til andre metoder

Rengjøring og overflatebehandling med vann, sand og kjemikalier kan skade miljøet, føre til høye avfallskostnader samt omfattende og kostbare driftsforstyrrelser.

JA – til tørris blåserensing

Arctic CO2 Blasting er en tørr og miljøvennlig metode for industriell rengjøring og overflatebehandling som reduserer avfallskostnader og risiko for driftsforstyrrelser.

Hva gjør Arctic Blasting?

Arctic C02 Blasting anvender C02 (Tørris) partikler som ved hjelp av trykkluft påføres overflaten. Partiklene rengjør både ved hjelp av anslagsenergi og del termiske sjokket som oppstår når de kalde partiklene (-78 grader celcius) treffer overflaten.

Etter rengjøring går CO2 partiklene over i gasstorm og forsvinner, dermed reduseres behovet for deponi ov avfall med opptil 98%. Partiklene er laget av naturlig forekommende CO2 som ikke forurenser miljøet. Arctic CO2 Blasting er en en form for rengjøring og kan brukes med spenning påsatt, krever ikke tildekking og bidrar til å unngå driftsforstyrrelser. Kontakt for mer informasjon.

Blåserensing på flyplasser

I samarbeid med Saco verktøy har vi levert maskiner for rensing av landingslys på flyplasser. Disse tørrisvaskerene blåserenser landingslysene slik at de er rene og tydelige til fly som skal lette og lande. Se bildet av en gul tørrisvasker her på siden som vi har levert til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bruksområder

Komplekst, elektronisk styrt produksjonsmaskineri, prosessutstyr, bygninger og andre følsom­me rengjøringsobjekter egner seg særlig godt. Våre blåsesystemer kan også benyttes under drift, og til rengjøring av spenningssatte el-anlegg (AUS-arbeid) opptil 30 kV (HotBlast), og handterer trykk fra 3 til hele 23 bar, noe som gjør oss i stand til å utføre skånsom, så vel som mer kraftkrevende rengjøring og overflatebehandling. Arctic C02 Blasting er hovedsakelig brukt innen papir, olje, næringsmiddel, elektro, bil, trykkeri og flyindustri. Systemet er velegnet til fjerning av sot, bitumen, olje, fett, mugg, smuss, overfla­terust, bindemidler og avskallende maling.

Typiske bruksområder

Transfonnatorer, Elektromotorer, Generatorer, Høyspentmaster, Kjernekroftverk, Brannsanering, Bygninger, Bygningrestaurering, Maskinstativering, Sveisefiksturer, Høyspenttransformatorer, Roboter, Papirprosess-maskiner, Trykkerier, Siloer, Tanker, Næringsmiddellel-produksjonsmaski­ner, Fjerning av dekorasjonstape, Muggsanering, Lakkfjerning, Silter, motorer, elektronikk, Rulletrapper og Turbiner. Last ned vår brosjyre om systemet via linken under eller ta kontakt for mer informasjon.