HotBlast metoden er godkjent for rengjøring av el-anlegg med spenning på 30 000 volt

HotBlast AS

I samarbeid med Stange Energi AS og Bodø Energi (tidligere Sjøfossen Energi AS) startet vi i September 2009 HotBlast AS. Selskapet utfører godkjent rengjøring av spenningssatte elekriske anlegg (AUS arbeid).

Reduserer kostander

På denne måten bidrar vi til å redusere kostnader forbundet med drift- stons (KILE-kostnader), som tradisjonelle rengjøringsmetoder krever. Vårt system tillater rengjøring av høyspente installasjoner helt opptil 30 kV.

Vi selger brukerlisens på metoden for rengjøring av høyspente el-anlegg

HotBlast anvender tørris-partikler som ved hjelp av trykkluft påføres overflaten. Partiklene rengjør både ved hjelp av anslagsenergi og det termiske sjokket som oppstår når de kalde partiklene (-78 °c) treffer overflaten.

 

Etter rengjøring går partiklene over i gassform og forsvinner. Dermed reduseres behovet for deponi av avfall med opptil 98%. Partiklene er klimanøytrale og forurenser ikke miljøet.

 

HotBlast-systemet er nylig utviklet for blåserensing av høyspente installasjoner, og egenskapene er testet og dokumentert opptil 30300 Volt hos SINTEF (NTNU) i Trondheim.

 

Vi selger brukerlisenser bestående av hardware og software får å benytte HotBlast-metoden, primært til aktører i utlandet. Bodø Energi og Stange energi utfører rengjøring i kombinasjon med annet vedlikehold på installasjoner med eller uten spenning i hele Norge. Kontakt for mer informasjon, referanser eller tilbud på oppdrag. Brosjyre finner du i vårt brosjyresenter.

Samarbeidspartnere

stange energi logo